เทคนิคการกำจัดปลวกด้วยระบบสถานีเหยื่อ หรือ Guard Station
                     1. เริ่มต้นให้ใส่เหยื่อไม้เนื้ออ่อนก่อน เพื่อตรวจสอบการระบาดของปลวกในพื้นที่
                     2. ตรวจเช็คทุกๆ 7 วัน
                     3. เมื่อพบปลวกเข้ามากินเหยื่อไม้เนื้ออ่อน ให้ดึงหลอดพลาสติกบรรจุเหยื่อขึ้น
                     4. เทเหยื่อไม้เนื้ออ่อนและตัวปลวกออก ลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์
                     5. ใส่เหยื่อสมุนไพร Guard bar station ลงในหลอดพลาสติกเหยื่อ
                     6. เทปลวกจากกระดาษหนังสือพิมพ์กลับลงไปในสเตชั่น ปิดฝาให้เรียบร้อย