>>:: บริษัทฯในเครือธรรมชาติกรุ๊ฟ มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิพันธกิจเพื่อไทย จ.เชียงใหม่  บริษัทในเครือธรรมชาติกรุ๊ฟ บริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิพันธกิจเพื่อไทยที่ทำงานช่วยเหลือดูแลเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งยังมีโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย หากท่านอยากมีร่วมช่วยเหลือสังคมเชิญติดต่อได้ที่ คุณทะเวทย์ ชัยศิลป์ 081-950-7305 หรือเข้าชมเว็บไซท์ได้ที่ www.actsacts.org